Prečo využiť naše služby

Spoločnosť HAGEOS spol. s.r.o. poskytuje služby v oblasti špeciálneho zakladania stavieb, geologických, hydrogeologických a geotechnických prác. Na našich projektoch spolupracujeme s celou škálou domácich i zahraničných firiem s cieľom ponúknuť čo najkvalitnejší servis.

Firma HAGEOS spol. s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina: Odd.: Sro, vložka číslo: 2480/L

HAGEOS spol. s.r.o., Vyšné Fabriky 25/16, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO (ID #): 31624057
DIČ (TAX ID #): 2020429477
IČO DPH (VAT #): SK2020429477

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.;  IBAN: SK63 5600 0000 0016 4525 0001